Pilvet kiven sisässä

Globaalia big dataa tallennetaan nyt suomalaiseen peruskallioon. Kallioluo­laston sisään rakennettu Ficolon konesali on toimialan tapaan vahvassa kasvussa.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 2/2014.

Aineisto on saatavana Slideshare-palvelussa: www.slideshare.net/ABBSuomiSuomi on otollinen maa maailmanlaajuiselle konesalibisnekselle. Edullinen sähkö, turvallinen ja ennustettavissa oleva poliittinen ilmapiiri ja läpinäkyvä sekä alalle poikkeuksellisen suotuisa lainsäädäntö tekevät Suomesta yhden maailman kilpailukykyisimmistä maista.

”Kustannustaso on meillä 4–6 kertaa eurooppalaisia kustannuksia edullisempi. Kun pluslistallemme lisätään Ulvilan vielä pääkaupunkiseutuun nähden puolta alhaisempi kustannustaso ja kallioluolaston myötä syntyvä energiatehokkuus ja turvallisuus, niin sijaintimme on suorastaan ideaali”, Ficolon toimitusjohtaja Seppo Ihalainen sanoo.


Teknologiaa syvällä kallioluolissa
Ficolon konesali sijaitsee Ulvilassa puolustusvoimien käyttöön louhitussa 8 500 neliön kallioluolastossa. Kallion sisällä on yhdeksän 500 ja 800 neliömetrin kokoista luolahallia. Halleihin sijoittuvat laitetilat ovat joko asiakaskohtaisia tai jaettuja. Toukokuussa valmistui kolmas halli käyttökuntoon.

”Kustannustehokkuutemme liittyy investointien osaoptimoimiseen. Voimme ottaa käyttöön uutta hallitilaa tarpeen mukaan, eikä tyhjistä luolista synny kustannuksia. Toisaalta voimme laajentaa konesalimoduuleita käytön mukaan. Skaalautuvuus on meille tärkeää. Voimme laajentaa, kun asiakastarpeet kasvavat, emmekä joudu ostamaan kapasiteettia varastoon.”

Erilliset konesalihallit toimivat toisistaan täysin riippumattomasti. Se mahdollistaa konesaliratkaisut joko keskitettyinä Ulvilaan tai siten, että toinen konesali sijaitsee muualla.Sähkövarmuus ykkösasia
Varma sähkönsaanti on konesaliliiketoiminnalle kriittinen tekijä. Osaltaan sen takaa ABB:n UPS-järjestelmä (Uninterruptible Power Supply). Käytössä on tuulivoimaa, joka varmistetaan omalla varavoimajärjestelmällä. Mahdollisista sähkökatkoista huolimatta Ficolon asiakkaiden palvelut pelaavat saumattomasti.

”ABB pystyi toimittamaan teknologian nopeasti. Teimme tilauksen jouluaatonaattona, ja helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen tuotanto oli pystyssä. ABB:n asentajien Einar Kinnusen ja Jani Nissisen sitoutuminen aikatauluihimme oli aivan poikkeuksellista ja se mahdollisti suuren kaupan toteutumisen sovitussa aikataulussa. Järjestelmä sopii meidän liiketoimintamalliimme sekä teknisesti että kustannuksiltaan.”

Fyysinen turvallisuus on sisäänrakennettuna kallioluolastossa. Erilaiset turvallisuusjärjestelmät varmistavat verkko- ja paloturvallisuuden. Energiatehokkuus, vihreä ja uusiutuva energia sekä syntyvän hukkalämmön hyödyntäminen ovat myös tärkeitä näkökulmia konesaliliiketoiminnassa.

”Meillä on juuri selvitykset käynnissä Ulvilan kaupungin kanssa hukkalämmön talteenottamiseksi.”

Huimat kasvunäkymät
Ficolo on ensimmäinen konesali, joka toi colocation-liiketoimintamallin Suomeen. Kyseessä on ketterä toimintamalli, jossa asiakas voi valita yhteistyön syvyyden ja laajuuden. Asiakas voi ulkoistaa joko kaiken tai hoitaa toimintoja osin itse. Perinteisen hosting-maailman päällekkäisyydet on poistettu.

Toimitusjohtaja Seppo Ihalainen arvioi, että 5–8 vuoden kuluttua kaikkien yhdeksän hallin tila on loppuunmyyty. Yritysten IT-järjestelmien liiketoimintakriittisyys kasvaa edelleen.

”Isotkin kansainväliset yritykset voivat luottaa meihin silloinkin, kun tietomäärät kasvavat edelleen. Varmistuksen tarve lisääntyy ja järjestelmien pitää toimia kriiseistä ja muutoksista huolimatta.”

Internetin käytön kasvun lisäksi nopean laajenemisen takana on osittain Ficolon oma ekosysteemi, jossa omistajina on useita eri toimialojen yrityksiä, joilla on laajat verkostot.

Ficolo Oy
Ficolo on Suomen ensimmäinen konesaliyritys, jossa asiakkaat voivat joustavasti valita, mitä toimintoja ulkoistavat Ficololle ja mitä hoitavat itse. Konesali sijaitsee Ulvilassa, 8 500 neliön kallioluolastossa. Yritys on perustettu vuonna 2011. Liikevaihto on lähes kaksi miljoonaa euroa. Yli puolet liikevaihdosta tulee ulkomailta. Konesalipalveluiden lisäksi yhtiö toimii teleoperaattorina ja myy internet-yhteyksiä, tila- ja yhteyspalveluita sekä tietoturvapalveluita. www.ficolo.com

Modulaarisuus lisää käytettävyyttä
ABB toimitti Ficololle aidosti modulaarisen korkean hyötysuhteen DPATM concept power UPS -järjestelmän, joka skaalautuu kätevästi muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Kaksoismuunnostekniikkaa hyödyntävät moduulit tekevät järjestelmästä luotettavan. Kahdennuksen ansiosta järjestelmä kestää hyvin vikaantumista. Käytön aikana vaihdettavat moduulit pitävät järjestelmän toiminnassa ja korjausajat lyhyinä.

DPA-moduulin korjaus ei vaadi paikalle laiteteknologiaa tuntevaa henkilöä, vaan osa voidaan lähettää ABB:lle huollettavaksi tai tarpeen mukaan korjattavaksi. Jokainen moduuli sisältää kaikki UPS-laitteen komponentit ja toimii näin ollen kuten yksittäinen UPS-laite. Ainoa yhdistävä komponentti järjestelmätasolla on enintään viisi moduulia sisältävä laiteräkki. Laiteräkkejä voidaan kytkeä kuusi kappaletta rinnakkain, jolloin järjestelmä skaalautuu myös horisontaalisesti.

Modulaarisuus parantaa energiatehokkuutta
ABB:n DPA consept power -moduulien hyötysuhde on yli 96 prosenttia. Yhdessä skaalattavuuden kanssa se minimoi hukkatehon syntymisen ja maksimoi näin energiatehokkuuden. Käytettävyyden nostamiseksi ei tarvitse kytkeä isompia, mahdollisesti matalamman hyötysuhteen laitteita rinnakkain.

UPS-teknologia ja varma sähkön syöttö
Häiriötön jännitteen jakelu on perusedellytys nykypäivän bisneskriittisen liiketoiminnan jatkuvuudelle. Ongelmia tuotantoon tai palveluun voivat aiheuttaa sähkökatkosten lisäksi jännitteen alenemat, jännitepiikit, taajuudenvaihtelut ja yliaallot. Konesalien lisäksi sairaaloissa, mediataloissa, telecom-aloilla ja prosessi- ja automaatioteollisuudessa käytettävyys, joustavuus ja kokonaiskustannukset ratkaisevat. Silloin kriittiset kuormat suojataan UPS-järjestelmällä. Huipputason tehokkuus pitää energiakustannukset minimissä.

Konesalien energiatehokkaat ratkaisut
ABB tarjoaa konesalibisnekseen teknologiat, ratkaisut ja asiantuntijapalvelut. Energiatehokas ja elinkaarikustannuksiltaan edullinen konesaliratkaisu syntyy ammattitaitoisesta suunnittelusta, rakentamisesta, käyttöönotosta, testauksesta, operoinnista sekä tarpeiden muuttuessa muutostöistä ja laajennuksista.


Teksti: Leena Roskala
Kuvat: Jussi Partanen

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta
  seitp202 39086efdf2b971e2c1257cf900453cfb