Azipod® – merten menestystarina

On hyinen pakkastalvi vuosien 1986 ja 1987 taitteessa. Etelä-Suomessakin koetaan 14 vuorokautta peräjälkeen yli 20 asteen pakkasia ja jäänmurtajat ovat kovilla. Tästä alkaa Azipod-ruoripotkurin tarina, joka vie arktisilta meriltä Karibian tropiikin aaltoihin.

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n power-asiakaslehden numerossa 3/2013.Tuona talvena Merenkulkuhallituksen jäänmurtajat saivat pistää parastaan pitääkseen väylät kulkukelpoisina. Murtajien tehokkuus jätti toivomisen varaa, mutta sitäkin suurempi haaste oli niiden ohjailtavuus jäisellä merellä.

”Insinöörimme keskustelivat ongelmasta Merenkulkuhallituksen ja silloisen Wärtsilän Helsingin telakan kanssa. Haasteesta innostuttiin ja päätettiin lähteä yhdessä etsimään ratkaisua. Pohdinnat kiteytyivät ideaksi täysin uudenlaisesta propulsiolaitteesta”, kertaa markkinointijohtaja Antti Lehtelä ABB:ltä.

Nopeaa tuotekehitystä
ABB uppoutui kehitystyöhön yhdessä Masa-Yardsiksi nimensä muuttaneen Helsingin telakan laivanrakennusammattilaisten kanssa. Suunnittelun päätavoitteena oli rakentaa luja ja yksinkertainen potkurilaite, jota olisi helpompi ohjailla kuin perinteistä akseli-peräsin-yhdistelmää. Useita patenttihakemuksia tehtiin jo samana vuonna.

”Yhteistyö oli ratkaisevan tärkeää. ABB:llä ei ollut vielä tuolloin kokemusta varsinaisesta laivatekniikasta. Masa-Yards puolestaan tarvitsi sähköisen propulsion suunnitteluun ABB:n sähköteknistä osaamista.”

Tuloksena syntynyt tuote nimettiin ytimekkäästi Azipod-potkurilaitteeksi. Azipod-potkurilaitteessa kiinteälapaista potkuria pyörittävä vaihtosähkökäyttöinen moottori sijaitsee laivan ulkopuolella olevassa erillisessä ohjailuyksikössä.

Yksikkö pystyy kääntymään 360 astetta pystyakselinsa ympäri, joten se korvaa peräsimen. Azipod tarvitsee näin vähemmän tilaa laivan sisällä kuin perinteinen sähköinen potkurimoottori akseleineen.

Voittokulku läpi laivanrakennusalan
Yhteistyö auttoi myös prototyypin lanseerauksessa. Merenkulkuhallitus lähti ennakkoluulottomasti mukaan ja ABB sai koekaniiniksi väylänhoitoalus Seilin. Seili 1500 kW:n Azipod-ruoripotkuriyksikköineen laskettiin vesille vuonna 1990. Prototyypin käyttökokemukset ylittivät odotukset.

Ruoripotkuriyksikkö oli tehokas, hiljainen ja polttoainetaloudellinen. Ennen kaikkea laivaa oli helppo ohjata kaikilla nopeuksilla. Azipod-yksiköt toimitettiin pian myös itävaltalaiseen jokijäänmurtaja Röthelsteiniin sekä suomalaisiin säiliölaivoihin m/t Uikkuun ja m/t Lunniin.

”Alussa kohderyhmänä olivat jäissä kulkevat alukset. Tajusimme pian, mikä valtava potentiaali Azipod-konseptissa piili. Masa-Yards oli tehnyt 1990-luvun puolivälissä kuusi Fantasia-sarjan risteilijää, joissa oli sähköpropulsio. Telakka sai kaksi lisätilausta, ja silloin yhdessä telakan kanssa päätimme, että tarjoamme näihin aluksiin Azipod-vaihtoehtoa. Tarjouksemme meni läpi ja saimme jalansijan risteilyaluksiin”, muistelee Lehtelä.

Azipod-konseptin hydrodynaamiset ominaisuudet olivat risteilijöissä omaa luokkaansa. Jo ensimmäisissä, 1998 valmistuneissa m/s Elationissa ja m/s Paradisessa laivojen hyötysuhde parani jopa yhdeksän prosenttia. Polttoaineen säästönä tämä tarkoitti noin 40 tonnia polttoainetta laivaa kohti viikossa.

Hyvät käyttökokemukset rohkaisivat jatkamaan kehitystyötä. Hydrodynaamista hyötysuhdetta parannettiin erityyppisiin laivoihin sopivaksi ja järjestelmän tehoja kasvatettiin.

2000-luvun alussa ABB kehitti myös pienitehoisen, työlaivoihin, matkustaja-aluksiin ja öljynporauslauttoihin soveltuvan Compact Azipod -tuotteen. Tuotevalikoima monipuolistui vauhdilla.

Yksi innovaatioista oli hybridi- järjestelmä CRP, jossa yhdistyvät perinteinen mekaaninen potkurijärjestelmä ja Azipod-ratkaisu. Tuloksena on vastakkain pyörivien potkureiden tuoma hyötysuhdeparannus. Vuonna 2006 koitti yksi Azipod-tuotteen tähtihetkistä, kun ABB sai tilauksen maailman suurimpaan risteilijään, Oasis of the Seas -alukseen.

Entistä energiapihimpi ja monipuolisempi
”2007 päätimme kyseenalaistaa kaikki vanhat ratkaisut. Aloitimme puhtaalta pöydältä tavoitteenamme rakentaa uuden sukupolven Azipod, joka vastaisi entistä paremmin asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin”, kertoo Lehtelä.

Tuloksena syntynyt Azipod on entistäkin energiatehokkaampi, ketterämpi, ja ennen kaikkea helpompi huoltaa. Uuden sukupolven Azipod voi säästää polttoainekustannuksissa jopa 20 prosenttia perinteisiin potkureihin verrattuna. Energiatehokkuus on yksi tulevaisuuden laivanrakennuksen kulmakivistä. Tässä Azipod-ratkaisulla on etulyöntiasema muihin propulsiojärjestelmiin verrattuna.

Lehtelän mukaan uuden sukupolven Azipod-tuotetta tullaan käyttämään yhä erilaisemmissa laivatyypeissä. Jääosaamisella on tulevaisuudessakin tärkeä rooli. Azipod-järjestelmällä varustettu alus kulkee ketterästi sekä eteen- että taaksepäin. Siksi on mahdollista rakentaa alus, joka peruuttaessaan toimii kuten jäänmurtaja säästäen konetehoa ja polttoainetta. Avovedessä eteenpäin kulkiessaan alus käyttää energiatehokasta avovesikeulaa.Tekniikan ansiosta konttialukset kykenevät murtamaan 1,7 metrin paksuista jäätä ja läpäisemään 10 metrin syvyisiä jäävalleja. Näin ollen kokonaan uusia merireittejä voidaan hyödyntää kaupallisesti ilman jäänmurtajia. Koillisväylä ja kiinnostus Venäjän arktisiin öljyvarantoihin ovat tuottaneet jo useita laivatilauksia. Lupaavia käyttökohteita ovat myös valtavat konttilaivat ja LNG-tankkerit.

Asiakas ytimessä
ABB huolehtii nykyisin toimituksistaan niiden koko eliniän. Azipod-yksikköjä on asennettu yli 250 kappaletta, lähes 120 alukseen ympäri maailman. Lehtelä muistuttaa, että aina löytyy kuitenkin parannettavaa.

”Azipodin tuotekehitys pyörii taukoamatta. Käyttäjäkokemukset ovat liiketoiminnan ja tuotteiden kehitystyössä kaikkein arvokkaimpia.”

”Kehitystyön ytimessä on aina asiakas ja hänen tarpeensa. Kun Azipod näki päivänvalon, yhteistyö asiakkaan kanssa mahdollisti ennakkoluulottoman ajatustenvaihdon, ideoiden pallottelun ja kymmenet kokeilut. Ammattilaiset valjastivat osaamisensa yhteisen tavoitteen eteen. Lopputulos oli parempi kuin meistä kukaan oli uskaltanut toivoa. Nyt asiakkaan rooli on erilainen, mutta edelleen yhtä tärkeä.”

Azipodin merenkulun valloituksen avaimet

Ohjailtavuus: kääntyy 360 astetta, hyvä ohjailtavuus kaikilla nopeuksilla, myös peruuttamalla
• Tilansäästö: säästää tilaa aluksen sisällä, kevyempi
• Mukavuus: hiljainen, vähemmän tärinää, helppo huoltaa, vaivaton asentaa
• Turvallisuus: hyvä ohjailtavuus, korkea viansietokyky
• Ympäristöystävällisyys: säästää jopa 20 % polttoainetta, uudet polttoainemuodot mahdollisia

Näistä laivatyypeistä löytyy Azipod

+ Risteilijät
+ Jäissä kulkevat alukset (jäänmurtajat, arktisten olosuhteiden tankkerit ja konttilaivat)
+ Matkustaja- ja autolautat
+ Jahdit
+ Tutkimusalukset
+ Huoltoalukset
+ Erityyppiset työlaivat (tuuliturbiinien asennuslaivat, nosturialukset jne.)
+ Öljynporauslautat


Teksti: Heli Satuli
Kuvat: ABB

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta
  seitp202 5b36d44c73dd4952c1257c2b004931fc