Suomen ABB:n älykäs releteknologia turvaamaan 30 miljoonan turkkilaisen sähkönsaantia

2018-03-08 - Turkkilainen energiayhtiö TEIAS parantaa sähkönsiirron ympäristömyönteisyyttä ja luotettavuutta ABB:n teknologian avulla. Uusin releteknologia mahdollistaa myös kasvavan uusiutuvan energiantuotannon integroimisen sähköverkkoon.

ABB toimittaa kaikkiaan 5 000 uusimman teknologian Relion®-tuoteperheen suojaus- ja ohjausrelettä turkkilaiselle energiayhtiö TEIAS:lle turvaamaan noin 30 miljoonan turkkilaisen sähkönsaantia. TEIAS:n verkon siirtokapasiteetti on yli 80 GW. ABB:n teknologia on edistämässä uusiutuvien energianlähteiden integrointia myös muualle Turkin sähköverkkoon.

Sähkön kysynnän odotetaan kasvavan Turkissa jopa viisi prosenttia vuodessa. Turkin hallituksen tavoitteena on monipuolistaa energiantuotantoa lisäämällä uusiutuvien energianlähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Maalla on kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energiatuotannon integroimisesta verkkoon, tuulivoiman osalta tavoitteena on lisätä kapasiteettia 20 GW vuoteen 2023 mennessä.

Hajautetun energiantuotannon liittäminen verkkoon edellyttää älykkään automaatioteknologian käyttöä verkon suojauksessa ja hallinnassa. Verkon älykkyys merkitsee tarkkaa virran, jännitteen ja taajuuden mittaamista sekä tehokasta suojausta mahdollisessa vikatilanteessa. Sähköverkon vikatilanteissa rele havaitsee vian, kytkee vikaantuneen verkon osan irti muusta verkosta ja suojaa näin ihmishenkiä ja laitteita sekä edistää häiriötöntä sähkönjakelua.

ABB Relion -releet täyttävät täysin IEC 61850 -standardin vaatimukset. Niissä käytetään muun muassa uutta ABB:n kehittämää maasulkusuojausta ja sovelluskohtaisesti mukautuvaa taajuussuojausta, joka tarvitaan, kun sähköverkkoon liitetään uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi releissä on edistyksellisiä tiedonsiirtotoimintoja, joita tarvitaan yhä vaativammassa sähkönsiirron hallinnassa.

5 000 suojaus- ja ohjausreleen hankinta on osa Turkin laajempaa uusiutuvien energianlähteiden integrointihanketta. Hanketta rahoittavat Maailmanpankki ja Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (IBRD) sekä Puhtaan teknologian rahasto (CTF). Hyväksytyn rahoituksen kokonaismäärä on 350 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Releiden käyttöönoton odotetaan valmistuvan vuoden 2018 aikana.

TEIAS-yhtiön ja ABB:n välinen sopimus on määrältään toiseksi suurin ABB:n hanke Turkissa viime vuosina. ABB:n releiden maailmanlaajuinen asennettu laitekanta on noin kaksi miljoonaa kappaletta.

ABB on johtava teknologian edelläkävijä, jonka tarjonta kattaa sähköistystuotteet, robotit ja liikkeenohjauksen sekä teollisuusautomaation ja sähköverkkoratkaisut. Yhtiö palvelee energia-, teollisuus-, liikenne- ja infrastruktuurialojen asiakkaita maailmanlaajuisesti. ABB on rakentamassa digitaalista tulevaisuutta tuomalla sähköä voimalaitoksista sähkönkulutuksen pisteisiin sekä automatisoimalla teollisuutta raaka-ainetuotannosta lopputuotteiden tuotantoon saakka. Kansainvälisen autoliiton FIA:n täysin sähköisen Formula E -sarjan nimikkopartnerina ABB kehittää sähköistä liikennettä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Innovointimme jatkuu yli 130 vuoden kokemuksella. ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 135 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 300. www.abb.fi

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta

  Yhteydenotto

  Lisätietoja:
  • Jyrki Riekki
   Vice President, Marketing and Sales
   p. 050 33 41276
  seitp202 60536c1ee55952a1c125824a0039bd04