Kesätöissä oikeissa hommissa

Huipputeknologiaa ja osaamista, monipuolisia tehtäviä sekä kansainvälisyyttä. Tommi Parviainen on päässyt kesätöissään tutustumaan ABB:n kaikkiin puoliin.Tommi Parviainen osallistui Tampereen teknillisen yliopiston ekskursiolle Helsinkiin. Retkellä opiskelijat vierailivat myös ABB:llä, ja tilaisuudessa Tommi kuuli ABB Talent -ohjelmasta.*

”ABB:llä oli todella innostava esitys. Mielenkiintoni heräsi, hain Talent-ohjelmaan ja pääsin”, nuori mies kertoo.

Nyt hänellä on takanaan kaksi vuotta Talent-ohjelmaa ja tekeillä on diplomityö, jonka aiheena on IoT-ratkaisujen liiketoimintamallin kehittäminen erityisesti asiakasarvon näkökulmasta. Diplomityö liittyy vahvasti hänen nykyiseen työhönsä ABB Ability™ Smart Sensorin parissa. Smart Sensor on teolliseen internetiin perustuva ennakoivan kunnonvalvonnan ratkaisu sähkömoottoreille.

”Työ ABB:llä on ollut todella mukavaa. Tässä tiimissä on ihan uudenlaisia projekteja, joihin olen päässyt mukaan. Meillä on start up -henki, mutta ison talon edut. Diplomityössäni saan pohtia ratkaisua ihan käytännön työssä havaittuun ongelmaan. Se motivoi”, Tommi hehkuttaa.

Kesätöiden markkinointi alkaa joulukuussa
Tommin tavoin isolle joukolle opiskelijoita avautuu urapolku ABB:llä: nuoret tutustuvat oppilaitos- yhteistyön kautta yritykseen, hakevat ABB:lle kesätöihin – ja tultuaan valituksi innostuvat mahdollisuuksista, joita ABB voi tarjota. Kesätöihin ABB:lle pääsee noin tuhat opiskelijaa joka kesä. Suurimmalla osalla heistä on Tommin tapaan teknisen koulutuksen tausta, mutta mukana on myös kaupallisen alan opiskelijoita.

Heidi Pääkkönen muistuttaa, että kesätyöntekijät myös tuovat ABB:läisille uudenlaisia näkökulmia.
”Joulukuusta alkaa kova pöhinä. Kierrämme rekrytointimessuja ja osallistumme yliopistojen tapahtumamarkkinointiin”, Suomen ABB:n työnantajamarkkinoinnista vastaava Heidi Pääkkönen kertoo.

ABB:lle halutaan parhaat osaajat, ja kilpailu hyvistä kesätyöntekijöistä on kovaa. Kiinnosta- vimmat yritykset keräävät parhaat työntekijät, ja Heidin mielestä ihan paras tapa kertoa yrityksestä on kutsua opiskelijat tutustumaan yritykseen paikan päälle. ABB:llä vierailee vuosittain noin 2 000 opiskelijaa.

”Täällä he näkevät, millaista ABB:llä on työskennellä. Olemme myös saaneet palautetta, että työpaikkamme ystävällinen ilmapiiri vetoaa opiskelijoihin. Tietysti myös suuren kansainvälisen yrityksen etenemis- ja kehittymismahdollisuudet houkuttelevat.”
Huippuosaamista
Tommi Parvianen on jo opintopolkunsa päätöksessä. Nyt on tekeillä lopputyö.
Tommi Parviainen on silminnähden innostunut työstään ABB:llä. Opinnoissa ollaan loppusuoralla, ja valmistuminen häämöttää jo.

”ABB on opiskelijalle todella hyvä harjoittelupaikka. Osaaminen yrityksessä on vahvaa, ja täällä opiskelijat pääsevät ihan oikeisiin töihin”, Tommi kiittää.

”Lisäksi itselleni tärkeää on päästä tekemään tulevaisuuden kannalta merkityksellistä työtä."

Harjoittelussaan Tommi on huomannut, että yrityksen kansainvälisyydellä on merkitystä. ”Apua saa kollegoilta ympäri maailmaa. Tietysti myös mahdollisuus työskennellä ulkomailla kiinnostaa.”

Heidi Pääkkösen mukaan nykyopiskelijat ja kesätöiden hakijat ovat valveutuneita. ”Nuoret kysyvät hyviä kysymyksiä ja tekevät taustatyönsä. Juuri motivaatio onkin tärkeintä. Monet nuoret haluavat työskennellä huipputeknologian ja -osaajien kanssa.”


Tukea starttiin
ABB:llä suhtaudutaan pieteetillä siihen, että kesätyöntekijät viihtyvät työssään ja oppivat kesän aikana paljon uutta. Kaiken lähtökohta on hyvä perehdytys.
”Kesätyöntekijöiden antaman palautteen mukaan hyvää perehdytystä arvostetaan. Nuorille on myös tärkeää, että he saavat hyvää tukea esimieheltään”, Heidi kertoo.

Tommi vahvistaa väitteen.”Turvallisuusasiat käydään läpi erittäin perusteellisesti. Se on hyvä ja vahvistaa ymmärrystä turvallisuuden merkityksestä. Lisäksi perehdytyksessä opin paljon ABB:n arvoista. Ja tietysti saan käytännön tietoa talon tavoista”, hän sanoo.

ABB:n kesätyöntekijöille järjestetään myös omat kesäjuhlat, joissa he voivat verkostoitua eri yksiköissä työskentelevien kollegojen kanssa.

Oikeissa töissä
Jos kesätyöt ovat opiskelijoille tärkeä ponnahduslauta työelämään, ovat kesätyöntekijät myös arvokkaita ABB:lle.

”Kesätyöntekijöillä on meille valtava merkitys. Kesän aikana he sijaistavat vakituisia työntekijöitä ja pitävät huolen siitä, että pyörät pyörivät, vaikka eletäänkin loma-aikaa. Kesätyön aikana heistä myös kasvaa tulevaisuuden osaajia”, Heidi Pääkkönen miettii. Samalla nuoret valmistautuvat työelämään ja oppivat työelämän perusasioita: tiimityöskentelyä, palaverikäytäntöjä ja asiakkaiden kanssa toimimista”, Heidi listaa.

”Jo hakuprosessi oli opettavainen”, Tommi sanoo. ”Parasta työskentelyssä ABB:llä on se, että jatkuvasti tapahtuu jotakin uutta. Se kasvattaa. Täällä ei toimita ”aina on tehty näin” -periaatteella, vaan ollaan innostuneita ja kiinnostuneita uusista ratkaisuista. Kun kaikkea tätä pääsee näkemään ja tekemään ihan oikeiden töiden kautta, on oppi todella tärkeää.”


ABB Talent on ABB Suomen paikallinen harjoittelijaohjelma

Ohjelmaan valitaan kerrallaan 20 opiskelijaa teknillisistä yliopistoista. Ohjelma antaa mahdollisuuden suunnitelmalliseen ammatilliseen kehittymiseen opintojen aikana. Ohjelma sisältää harjoittelujaksoja, opin- näytetöitä, kehityskeskusteluja sekä ura- ja opintosuunnittelua oman mentorin kanssa. Ensimmäinen ABB Talent käynnistyi vuonna 2011. Parhaillaan meneillään oleva ohjelma käynnistyi keväällä 2016.


Teksti:Terhi Paavola
Kuvat: Olli Urpela

Artikkeli on julkaistu ABB Oy:n Näköala-lehdessä 1/2018

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta
  seitp202 e88b5b059411942ac125827200321e19