ABB:ltä uusinta älyverkkoteknologiaa Tampereen ydinkeskustaan

2013-12-18 - ABB toimittaa verkostoautomaatioratkaisut Tampereen Sähköverkon (TSV) noin 25 muuntamoon Tampereen keskustassa. Kyse on pilotista, jossa ABB:n älykästä verkkoteknologiaa hyödynnetään ensimmäistä kertaa kaupunkiverkon hallinnassa. Muuntamoiden älykäs kauko-ohjattava ratkaisu tehostaa vianpaikannusta ja ennaltaehkäisee verkon viat. Uudella ratkaisulla sähkökatkojen kesto laskee parhaimmillaan jopa kymmenykseen.Toimitus on osa Tampereen Sähköverkon pitkän tähtäimen suunnitelmaa sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi. Tampereen keskustassa ABB:n älykäs automaatio tehostaa vikapaikan löytymistä, nopeuttaa kytkentöjen tekoa, auttaa ennaltaehkäisemään varsinaisten vikojen syntymistä ja tehostaa huoltoa ja kunnossapitoa. Kaupunkiympäristössä hyödynnettävä älykäs kauko-ohjattava muuntamo voi parhaimmillaan vähentää sähkökatkosten keston noin kymmenykseen.

”Syyskuun 2013 alusta voimaan tulleen sähkömarkkinalain päivitys ohjaa verkkoyhtiöitä parantamaan sähkönjakelun luotettavuutta. Jotta asemakaava-alueella keskeytykset saadaan hoidettua lain vaatimassa 6 tunnissa, on kaapeloituja rengasverkkoyhteyksiä sekä kaapeliverkon muuntamoautomaatiota laajennettava. Valitettavasti nykyinen Energiamarkkinaviraston valvontamalli ei tue automaation lisäämistä, mutta uskomme tilanteen muuttuvan seuraavalle kaudelle. Siksi ABB:n tarjoama kustannustehokas avaimet käteen toimitus oli selkeä valinta usean tarjoajan joukosta. Nyt toteutettavassa projektissa luodaan periaatteet ja toimivat ratkaisut, joilla voimme tulevaisuudessa itse jatkaa verkostoautomaation kehittämistä ja laajentamista”, verkkopäällikkö Petri Sihvo Tampereen Sähköverkosta sanoo.

Vaikka sähkökatkot kaupungeissa ovat harvinaisempia kuin maaseudulla, ovat niiden haittavaikutukset sitäkin merkittävämmät. Tulevaisuudessa muun muassa sähköisen liikenteen lisääntyminen ja uusiutuvan energian, kuten tuuli- ja aurinkovoiman liittäminen verkkoon edellyttävät reaaliaikaista ja älykästä verkonhallintaa. Energiamarkkinavirasto on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä vuosittainen sähkönjakelun kokonaiskeskeytysaika kaupunkialueella ei saisi ylittää yhtä tuntia.

”Olemme jo pitkään kehittäneet älykkäitä ratkaisuja avojohtoverkon vikojen hallintaan. Tämä hanke on pilotti kaupunkiverkon hallinnan kehittämiseksi.”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Dick Kronman ABB:ltä sanoo.

Maailman kaikesta keskijänniteverkon sähköstä huomattava osa kulkee Suomen ABB:llä kehitettyjen ja valmistettujen ohjaus- ja suojauslaitteiden valvonnassa. Suomen ABB:llä on lisäksi maailmanlaajuinen vastuu sähkönjakeluverkon suojareleiden sekä ohjaus-, automaatio ja valvontatuotteiden kehittämisestä myynnistä ja markkinoinnista ABB:llä globaalisti.

Kuva: Ville Oksanen, 2006. Kuva julkaistu Creative Commons -lisenssillä.

ABB (www.abb.fi) on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden kilpailukykyä ympäristömyönteisesti. ABB työllistää 100 maassa noin 150 000 henkilöä, joista Suomessa noin 5 500.

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta

  Yhteydenotto

  Lisätiedot:
  • Dick Kronman
   ABB
   p. 050 33 42287

   Tampereen Sähköverkko:
   Petri Sihvo
   p. 050 570 2225

   Pentti Kalliomäki
   p. 050 537 4638
  seitp202 dfbaaa7cbf6fa767c1257c45001f4295