ABB investerar i finländsk teknologikompetens

2011-11-28 - Det strategiska partnerskapet mellan ABB och Viola Systems är ett svar på den snabbt växande affärsverksamheten för intelligenta nät

ABB gör en kapitalinvestering på 20-procent i det finländska bolaget Viola Systems, som levererar trådlösa kommunikationslösningar för elnät. Investeringen stärker ABB:s utbud och ställning inom den snabbt växande affärsverksamheten för intelligenta elnät.

”Viola Systems är pionjär inom trådlös kommunikationsteknik för elnät. ABB har redan under många år använt bolagets produkter i sina lösningar. Genom det strategiska partnerskapet blir samarbetet inom forskning och produktutveckling intensivare”, säger affärsutvecklingsdirektör Dick Kronman från ABB. ”Genom att förena den finska teknikkompetensen inom mobil kommunikation med ABB:s utbud av automationsprodukter för elnät har vi möjlighet att tillhandahålla nya lösningar för elbolagens utmaningar och vi befinner oss i frontlinjen för att befrämja utvecklingen och utbredningen av intelligenta elnät.”

Förnybar energi, EU:s mål för att begränsa utsläppen av växthusgaser och satsningen på elkvalitet och tillförlitlig eldistribution förutsätter intelligenta elnät. Affärsverksamhet för intelligenta elnät har uppskattats växa med upp till 40 procent om året i Europa.

”Partnerskap tillsammans med en globalt ledande aktör som ABB gör det möjligt för oss att hålla samma takt som den snabbt växande marknaden, vi kan växa och utvecklas. Det långsiktiga samarbetet med ABB under många år utgör en stabil grund för en fördjupning av partnerskapet”, säger verkställande direktören för Viola Systems, Jyrki Penttonen.

Viola Systems tillverkar bland annat trådlösa kommunikations- och styrenheter. I intelligenta elnät möjliggör dessa produkter en trådlös kommunikation mellan anläggningarna. Unikt i Violas lösningar, som har fått en vidsträckt internationell acceptans, är att de kan utnyttja det offentliga mobila kommunikationsnätet på ett kostnadseffektivt, tillförlitligt och säkert sätt. I traditionella lösningar, baserade på separata kommunikationsnät, kan investerings- och driftskostnaderna inte kan fördelas mellan flera användare, såsom i offentliga nät.

Vid utvecklingen och realiseringen av intelligenta nätlösningar samarbetar ABB med bland andra Deutsche Telekoms dotterbolag T-Systems, Genua stad, Fortum, Vattenfall, Helsingfors Energi och E.ON. I Finland deltar bolaget bland annat i ett tekniksamarbete med målet att utveckla intelligenta energilösningar för Fiskehamnsområdet som byggs i Helsingfors.

Inom ABB-koncernen finns det globala ansvaret för eldistributionsautomation i Vasa.

ABB (www.abb.fi) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra produkter, system och tjänster förbättrar konkurrenskraften för energiföretag och industrier på ett miljövänligt sätt. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 130 000 medarbetare, av vilka över 7 000 i Finland.

Viola Systems är en finsk leverantör av trådlösa kommunikationslösningar för elnät. Bolaget tillverkar bland annat trådlösa routrar och styrenheter som möjliggör trådlös kommunikation mellan anläggningar i intelligenta elnät. Bolaget, som grundades år 2000, har sina verksamhetsställen i Åbo och Esbo.

Intelligenta elnät sammanför elproducenter och elkonsumenter. I intelligenta nät sker allt i realtid; nätet anpassar sig, dimensioneras, prognostiserar och reparerar sig självt med hjälp av automation. ABB:s kunnande och utbud sträcker sig över hela det intelligenta elnätet, från stora kraftverk till automation i egnahemshus.

  •   Peruuta
   • Twitter
   • Facebook
   • LinkedIn
   • Weibo
   • Tulosta
   • Lähetä
  •   Peruuta

  Yhteydenotto

  Mer information:
  seitp202 f42c8d93be5a8a51c1257956002eee81